Pediatri Çocuk Ürolojisi

0 178

Pediatri Çocuk Ürolojisi

Pediatri çocuk ürolojisi bölümü içerisinde 0 – 16 yaş aralığındaki hastalıkların ürolohjik hastalıklarına yönelik teşhis, tedavi ve takibi yapılır. Doğumdan önce ya da doğumdan sonra ortaya çıkan ürolojik hastalıkların tedavisi ile ilgilenir. Çocuk ürolojisindeki kliniklerde minimal invaziz teknikler kullanılır ve az yara izi ile hızlı iyileşme imkanı sunulur. Apandisit, inmemiş testis, safrakesesi, sünnet, Hirschprung hastalığı ameliyatlarında laparaskopik yöntemler, mesane taşı, tümör, böbrek hastalıklarında ise sistoskopik yöntemler uygulanır. Sünnet yani penis yüzeyini kaplayan derinin basit ve cerrahi operasyonu ile penisten ayrıştırma işlemi de çocuk ürolojisi kliniği hekimleri tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir.

Çocuk Üroloji Nelere Bakar?

Çocuk ürolojisi bölümünde anne karnından 18 yaşına kadar olan çocukların idrar yolları, genital bölge hastalıkları, penis ve böbrek hastalıklarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Çocuk ürolojisi kapsamında ilgilenilen hastalıklar şu şekildedir;

  • Penis Anomalileri: Hipospadidas, Penisin gelişimsel anomallileri, Epispadidas, Buried Penis, Penoskrotal web, Fimozis
  • Alt İdrar Yolu Hastalıkları:Kloakal anomaliler, mesane ekstrofisi, üretralvalv, üretra darlıkları, üreterovezikal bileşke darlığı
  • Testis ve Skrotum Anomalileri: Hidrosel, inmemiş testis, testis torsiyonu
  • Böbrek ve Üst İdrar Yolları Hastalıkları: Ekpetiküreter, üreterosel, pelviüreterik bileşke tıkanıklığı, atnalı böbrek, polikistik böbrek, çift toplayıcı sistem, mültikistik böbrek, böbreğin yokluğu veya gelişme geriliği, anne karnında tespit edilen hidronefroz

Üroloji Sünnet Yapar Mı?

Pediatri çocuk ürolojisibölümünde penis ucunda yer alan sünnet derisinin darlığı nedeni ile işeme sorunu yaşayan ya da sık idrara yolu enfeksiyonu geçiren çocuklara cerrahi sünnet uygulanır. Üroloji sünnet işlemi uzun sürede cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşında kişiye koruma sağlar ve bununla birlikte penis kanseri gelişim ihtimalini azaltır.

Sünnet işlemi ürolog tarafından ameliyathane şartlarını sağlayan ortamlarda uygulanması gereken bir işlemdir. 6 aylıktan küçük çocuklarda genel lokal anestezi altında, daha büyük çocuklarda ise genel anestezi şartları altında uygulanan bir işlemdir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.