COVID-19 Geçiren Çocuklarda MIS-C

0 51

Sars CoV-2 virüsüne maruz kalan çocuklarda virüsün bağışıklık sistemini tetiklemesine bağlı olarak MIS-C, yani “multisistem inflamatuar sendrom” görülebiliyor. Birtakım çocukların COVID-19 enfeksiyonunu hiçbir belirti olmadan, öbür bir tabir ile “asemptomatik” geçirmesinin ya da aile üyelerinin enfekte olduğu periyotta çocuğun hafif belirtileri olması nedeniyle test edilmemesinden ötürü, o periyotta teşhis konulmamış olmasının çocuğun MIS-C geçirmeyeceği manasını taşımadığına dikkat çeken “MIS-C, hastanede yapılacak kimi testler sonucunda kesin teşhis konularak, süratlice tedavi edilmesi gereken değerli bir hastalıktır.

Bu hastalık kalbin sirkülasyonunu sağlayan koroner damarlarda sorun oluşturarak kalp işlevlerini bozabilir. Bu nedenle başta çocuk sıhhati ve hastalıkları, çocuk enfeksiyon hastalıkları ve çocuk kardiyolojisi üzere birden fazla kısım tarafından multidisipliner takibin yapılması ve gerekli tedavilerin düzenlenmesi çok önemli” açıklamasında bulundu.

Test edilmeyen ya da bilinen COVID-19 tanısı olmayan çocuklarda da MIS-C hastalığı gelişebilir. Burada temas hikayesinin sorgulanması çok değerli. Çocuklarda başta mesken içi olmak üzere her türlü COVID-19 hastası ile temas risk olup, bu hastalarda daha evvel virüs ile enfekte olma durumu hakkında bilgi veren antikor testlerinin çalışılması gerekir.

MIS-C, COVID-19 geçiren her çocukta oluşmaz

COVID-19’u sessiz ya da çok hafif şikâyetler ile geçirenler de, genellikle 2-4 hafta sonrasında (bu müddet hastaya nazaran değişebilir) çok önemli bulgular ile sağlık kurumuna başvurarak MIS-C tanısı alabilirler. Bu hastalık COVID-19 geçiren her çocukta oluşmaz, hangi çocukta gelişeceğine dair başta epigenetik faktörler olmak üzere bilinmeyen birçok faktör vardır.

Bilinen ise yatkınlığı olan çocukta bu virüsün hastalığı kendisi yapmasa da hastalığın oluşmasındaki faktörleri tetiklediği, yani olayın başlangıç pimini çektiğidir. COVID-19’un bilakis bulaşıcı bir hastalık değildir.

Hastalık belirtilerine dikkat edilmeli

Bu hastalık az görülmesine karşın, önemli bir durum olması nedeniyle bulgularının yeterli bilinmesi, ailelerin tabiplere yardımcı olması noktasında değerli. Evvelden geçirilmiş (genellikle 2-4 hafta önce) yahut yeni geçirilmekte olan COVID-19 enfeksiyonu ya da COVID-19 enfekte kişi ile temas hikayesi olan bireylerde dirençli ateş başta olmak üzere aşağıdaki bulguların bir kısmının olması durumunda bu hastalıktan şüphelenilerek çabucak bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor:

  • En önemlisi 24 saatten uzun 38 derecenin üzerinde dirençli ateşin varlığı,
  • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi mide bağırsak sistemi ile ilgili bulgular,
  • Vücutta döküntülerin olması,
  • Gözlerde çapaklanma olmadan kızarıklıklar, kanlanmaların olması (konjonktivit),
  • Mukoz membranların tutulumu (çatlamış dudaklar, kırmızı-çatlak dil vb),
  • Baş ağrısı,
  • Solunumsal sorunlar (hızlı soluma, nefes almada zorlanma),
  • Kas, eklem ağrıları,
  • El ve ayak derileri başta olmak üzere ciltte soyulmalar.

MIS-C tedavisi mümkün bir hastalıktır

MIS-C, tedavi edilmesi mümkün bir hastalıktır. Güzel tedavi edildiğinde kalıcı hasar bırakmayan bu hastalık, tedavi edilmeyen şahıslarda ise başta koroner damarlar olmak üzere birtakım önemli sağlık sorunları oluşturabilir. Bu hastaların bilhassa çocuk kardiyolojisi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları üzere kısımlar tarafından, hem teşhis ve tedavi kademesinde hem de tedavi sonrası periyotta takip edilmesi gerekir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.